RODO

Regulacjami RODO

Szanowni klienci!

W związku z wchodzącymi w życie dnia 25.05.2018 regulacjami RODO (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) informujemy, że:

Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej przez Państwa podczas rejestracji na naszej stronie http://energyplus.edu.pl/ i/lub w celu złożenia zamówienia na prowadzenie kursu językowego lub tłumaczenia jest Energy Plus Ky z siedzibą przy ul. Sammonkatu 28 B 4, w Kuopio, Finlandia (kod pocztowy: 70500), tel.: 501628670, adres e-mail: sekretariat@energyplus.edu.pl.
Celem zbierania danych jest możliwość realizacji usług.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji usług. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie usług.
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres nieokreślony.

Z poważaniem,
Bożena Kontila