Moduły szkoleniowe ONLINE

PRZYKŁADOWE MODUŁY SZKOLENIOWE ONLINE

Nasze kursy kierowane do firm i instytucji i uwzględniają szczególne potrzeby związane z profilem działalności danego przedsiębiorstwa. Energy Plus prowadzi szkolenia dla firm zarówno z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego jak i języka polskiego dla obcokrajowców.

Na Państwa życzenie jesteśmy w stanie zorganizować kurs dowolnego języka obcego.

6 MODUŁÓW SZKOLENIOWYCH

Proponujemy Państwu 6 modułów szkoleniowych. Mogą one mieć charakter indywidualny lub grupowy. Poniżej przedstawiamy ich ramowe założenia. Każdy z modułów jest dostosowywany do indywidualnych potrzeb Klienta po przeprowadzeniu analizy potrzeb szkoleniowych. Moduły można dowolnie łączyć.

1. MODUŁ JĘZYKA OGÓLNEGO

Główny cel: opanowanie języka obcego w stopniu pozwalającym na swobodną i skuteczną komunikację z uwzględnieniem wszystkich kompetencji ogólnych: mówienie, rozumienie, czytanie, pisanie.
Poziomy zaawansowania: od A1 do C2

2. MODUŁ JĘZYKA OGÓLNEGO Z ELEMENTAMI BIZNESU

Główny cel: opanowanie języka obcego w stopniu umożliwiającym swobodną i skuteczną komunikację ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji w środowisku pracy, słownictwa biznesowego oraz słownictwa wybranych branż zawodowych. Elementy języka biznesowego mogą być wprowadzane już od podstawowego poziomu zaawansowania.
Poziomy zaawansowania: od A1 do C2

3. MODUŁ JĘZYKA BIZNESOWEGO

Główny cel: doskonalenie porozumiewania się w języku obcym w oparciu o konteksty i tematy z różnych dziedzin biznesu, poszerzanie słownictwa z wybranego przez słuchaczy zakresu, dbanie o zachowanie poprawnej formy struktur gramatycznych oraz opanowanie skutecznych technik i strategii komunikowania charakterystycznych dla świata biznesu jak: negocjacje, spotkania handlowe, dyskusje biznesowe, spotkania Zarządów czy Rad Nadzorczych.
Poziomy zaawansowania: od B1 do C2

4. MODUŁ SPECJALISTYCZNY

Główny cel: kurs nastawiony na pogłębianie słownictwa biznesowego z wybranej dziedziny np.: bankowość (język finansów i bankowości, księgowość, inwestycje, handel, finanse osobiste a finanse firmy), marketing i sprzedaż (marketing i sprzedaż, popyt i podaż, reklama, promocje, badania rynku), prawo (różne obszary), zarządzanie zasobami ludzkimi (dział personalny – zasady funkcjonowania, rekrutacja, strategie, rozwój) i innych wskazanych.
Poziomy zaawansowania: od B2 do C2

5. MODUŁ KONWERSACYJNY

Główny cel: doskonalenie umiejętności komunikacyjnych – prezentacja, produkcja i praktyka. Zajęcia prowadzone są przez Native Speakerów lub w systemie dualnym. Kurs nastawiony jest na poszerzanie zasobu leksykalnego i ćwiczenie poznanych struktur językowych.
Poziomy zaawansowania: od A2 do C2

6. MODUŁ INTENSYWNY

Główny cel: przygotowanie uczestników do wykonania powierzonego im zadania (np.: prezentacja, prelekcja na konferencji, współpraca z zagranicznym managerem) lub też przygotowanie do wyjazdu. Kursy intensywne mogą być realizowane w grupach lub jako zajęcia indywidualne. Zależnie od czasu jakim dysponujemy i trudności zadania, zajęcia mogą być realizowane z różną intensywnością, nawet do 8 – 10 godzin szkoleniowych codziennie, przez jednego lub kilku lektorów.
Poziomy zaawansowania: od A1 do C2

tlumaczenia

TŁUMACZENIA

Energy Plus oferuje również swoim klientom korporacyjnym oraz indywidualnym usługi translacyjne w takich parach jak:

  • język polski arrow język angielski
  • język polski arrow język niemiecki
  • język polski arrow język francuski
  • język polski arrow język hiszpański
  • język polski arrow język fiński
  • język fiński arrow język angielski

Na życzenie klienta istnieje możliwość wykonania usług translacyjnych w innych językach. Ponadto zajmujemy się korektą tekstów w wyżej wymienionych językach lub innych na życzenie klienta, a także zapewniamy naszą pomoc w jakichkolwiek innych kwestiach językowych.

Skontaktuj się z nami