Kurs języka polskiego dla obcokrajowców

Individual sessions

The Polish language course online is based on individual sessions with a teacher of Polish who speaks English. During the course you will be given access to virtual whiteboard and course materials for session and individual study. Thanks to one-to-one tutoring with Energy Plus you will be able to speak and write in a short period of time. Your time and motivation are crucial factors. Let us do the rest of the job! Please remember that you can try out the course for free before you make a decision!

Course taught to students ranging from A1 (beginners) to C1 (advanced).

EUROPEJSKI SYSTEM OPISU KSZTAŁCENIA

Additional options

Additional options available with the course Polish online for foreigners:
– flexible schedule (no fixed dates);
– examination plan: recommended to those planning to take a state examination in Polish for foreigners and non-native speakers of Polish;
– electronic flashcards;
– weekend schedule.

This course also includes: Study plan, Online materials, Certificate, Whiteboard

Ask for the price

Nauka języka polskiego

Kurs języka polskiego dla obcokrajowców przez Skype lub inną platformę edukacyjną ONLINE to wyjątkowa okazja, by rozpocząć naukę języka polskiego z wykwalifikowanym polskim lektorem bez wychodzenia z domu. Oferta jest w szczególności skierowana do obcokrajowców mieszkających na terenie Polski lub planujących przyjazd do kraju, jak również do wszystkich nierodowitych użytkowników języka polskiego, którzy chcieliby biegle i bezbłędnie opanować język polski i poznać polską kulturę.

Kurs polskiego online to zajęcia indywidualne z polskim lektorem. W ramach zajęć uczeń oraz lektor korzystają z wirtualnej tablicy do zajęć online oraz materiałów szkoleniowych autorskich i podręcznika do nauki. Dzięki bezpośredniemu kontaktowi z polskim lektorem będziesz w stanie nauczyć się poprawnie mówić i pisać w języku polskim. Kurs prowadzony jest dla poziomów A1-C2 według europejskiego systemu opisu kształcenia językowego, czyli od poziomu podstawowego po zaawansowany. Pamiętajcie, że zawsze możecie skorzystać z darmowej lekcji próbnej przed zapisaniem się na kurs polskiego.

EUROPEJSKI SYSTEM OPISU KSZTAŁCENIA Zapytaj o cenę