Kurs języka angielskiego

Kursy języka angielskiego

Poniżej przedstawiam listę angielskich kursów organizowanych przez szkołę EnergyPlus online.

General English

Na zajęciach najważniejszy jest rozwój kompetencji ogólnojęzykowych. Szczególny nacisk kładziony jest na interakcję z lektorem i innymi studentami, w przypadku kursów grupowych, dzięki czemu kursanci rozwijają umiejętność komunikacji w języku obcym. Zrównoważone tempo kursu sprzyja harmonijnej nauce nowego słownictwa i zagadnień gramatycznych. Kurs organizowany jest na wszystkich poziomach zaawansowania od Beginner do Advanced.

EUROPEJSKI SYSTEM OPISU KSZTAŁCENIA

Intensive General English

Kurs łączy zalety General English z intensywnym treningiem językowym poprzez zwiększenie liczby godzin nauki w semestrze. Tempo nauki jest bardziej dynamiczne, dzięki czemu szybko zauważysz postępy. Lekcje powtórzeniowe pozwalają na wykorzystanie zdobytych umiejętności w praktyce.
Kurs organizowany jest na wszystkich poziomach zaawansowania od Beginner do Advanced.

EUROPEJSKI SYSTEM OPISU KSZTAŁCENIA

Konwersacje w języku angielskim

Na tych zajęciach będziesz doskonalić przede wszystkim umiejętność komunikowania się. Fantastyczna atmosfera zajęć i odpowiednio dobrane materiały dydaktyczne motywują do rozmowy na bieżące tematy oraz na tematy, którymi się interesujesz.

Kurs jest odpowiedni dla słuchaczy języka obcego i polskiego od poziomu Pre-intermediate do Advanced, czyli od A2-C2 według europejskiego systemu opisu kształcenia językowego.

EUROPEJSKI SYSTEM OPISU KSZTAŁCENIA
conversation2

Kursy języka angielskiego specjalistyczne i branżowe

Na życzenie kursantów opracowujemy program nauczania do nauki języka angielskiego dostosowany do indywidualnych potrzeb i tematyki na dowolnym poziomie zaawansowania. Mogą to być kursy specjalistyczne i branżowe, rozwijające wiedzę i umiejętności językowe pracowników z danej branży lub dziedziny. Rozwinęliśmy profesjonalny program nauczania kierowany między innymi do pracowników firm medycznych, farmaceutycznych, prawniczych i finansowych.

Kurs przygotowujący do egzaminu FCE, CAE, CPE, TOEFL, TOEIC i innych, na życzenie kursantów

Jeśli pragniesz potwierdzić swoją znajomość języka angielskiego lub innego języka obcego międzynarodowym certyfikatem, te zajęcia są idealne dla Ciebie. Zapoznasz się ze specyfiką zadań egzaminacyjnych i udoskonalisz sprawności językowe konieczne do uzyskania świetnego wyniku.
Przykładowe egzaminy na wybranym poziomie zaawansowania z języka angielskiego znajdziesz w linku poniżej.

EUROPEJSKI SYSTEM OPISU KSZTAŁCENIA z egzaminami

Kurs przygotowujący do egzaminu maturalnego

Na tych zajęciach powtórzysz zagadnienia gramatyczne i leksykalne, a także zapoznasz się ze strukturą zadań maturalnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym z wybranego przez Ciebie języka obcego.